Om oss

Jan er Adjunkt og IKT-veileder ved Stokke Ungdomsskole, og har tidligere jobbet som Pedagogisk IKT veileder i Stokke kommune.
Han er uttdannet med speciale i Kroppsøving, Matematikk og Naturfag. Jan har gjennom flere år jobbet med foreningsidrett og friluftslivsarrangementer, han er uttdannet tennisinstruktør fra DTF og DGI i Danmark, og Padleinstruktør fra NPF.

Vårt mål med denne ide og nettside er:

 • Den kan støtte opp under læring og læringsprosesser
 • Den skal være fysisk og psykisk helsefremmende
 • Den skal bidra til å bedre motoriske ferdigheter
 • Den skal bidra til å gi en mer variert skoledag
 • Den skal innebærer en utvidelse av skoledagen, ikke erstatte friminutt
 • Aktivitetene skal gi glede og mestringsfølelse

Akkurat nå er følgende fag representert på fagatletikk.no

 • Kroppsøving
 • Matematikk
 • Samfunnsfag
 • Engelsk
 • Norsk
 • Kunst og håndverk
 • Naturfag
 • RLE
 • IKT

Oppgaver

Lærer logg inn

For å se Fasit og passord til oppgavene må du først logge på.