Matematikkdagen (Ungdoms- og videregående skole)

Oppgave 1 (5 poeng)
Oppgave 1 (2 poeng)

Oppgave 2 (5 poeng)
Oppgave 2 (2 poeng)

Oppgave 3 (5 poeng)
Oppgave 3 (2 poeng)

Oppgave 4 (5 poeng)
Oppgave 4 (2 poeng)

Oppgave 5 (5 poeng)
Oppgave 5 (2 poeng)

Oppgave 6 (5 poeng)
Oppgave 6 (2 poeng)

Oppgave 7 (5 poeng)
Oppgave 7 (2 poeng)

Oppgave 8 (5 poeng)
Oppgave 8 (2 poeng)

Oppgave 9 (5 poeng)
Oppgave 9 (2 poeng)

Oppgave 10 (5 poeng)
Oppgave 10 (2 poeng)

Oppgave 11 (5 poeng)
Oppgave 11 (2 poeng)

Oppgave 12 (5 poeng)
Oppgave 12 (2 poeng)

Oppgave 13 (5 poeng)
Oppgave 13 (2 poeng)

Oppgave 14 (5 poeng)
Oppgave 14 (2 poeng)

Oppgave 15 (5 poeng)
Oppgave 15 (2 poeng)

Oppgave 16 (5 poeng)
Oppgave 16 (2 poeng)

Oppgave 17 (5 poeng)
Oppgave 17 (2 poeng)

Oppgave 18 (5 poeng)
Oppgave 18 (2 poeng)

Oppgave 19 (5 poeng)
Oppgave 19 (2 poeng)

Oppgave 20 (5 poeng)
Oppgave 20 (2 poeng)

Oppgave 21 (5 poeng)
Oppgave 21 (2 poeng)

Oppgave 22 (5 poeng)
Oppgave 22 (2 poeng)

Oppgave 23 (5 poeng)
Oppgave 23 (2 poeng)

Oppgave 24 (5 poeng)
Oppgave 24 (2 poeng)

Oppgave 25 (5 poeng)
Oppgave 25 (2 poeng)

Oppgave 26 (5 poeng)
Oppgave 26 (2 poeng)

Oppgave 27 (5 poeng)
Oppgave 27 (2 poeng)

Oppgave 28 (5 poeng)
Oppgave 28 (2 poeng)

Oppgave 29 (5 poeng)
Oppgave 29 (2 poeng)

Oppgave 30 (5 poeng)
Oppgave 30 (2 poeng)

Hvis du bruker nedenstående formular, skriver du inn svarene på oppgavene med : i mellom
f.eks.
Oppgave 1
svar på 5 poeng oppgaven : svar på 2 poeng oppgaven

Send svar til din lærer - matematikkdagen

Vennligst skriv inn navn på kontaktperson
Vennligst skriv inn skolens navn
Vennligst skriv inn e-post adresse
Vennligst skriv inn e-post adresse
Vennligst skriv inn adresse
Vennligst skriv inn postnummer
Vennligst skriv inn poststed
Vennligst skriv inn adresse
Vennligst skriv inn postnummer
Vennligst skriv inn poststed
Vennligst skriv inn adresse
Vennligst skriv inn postnummer
Vennligst skriv inn poststed
Vennligst skriv inn poststed
Vennligst skriv inn adresse
Vennligst skriv inn postnummer
Vennligst skriv inn poststed
Vennligst skriv inn adresse
Vennligst skriv inn postnummer
Vennligst skriv inn poststed
Vennligst skriv inn adresse
Vennligst skriv inn postnummer
Vennligst skriv inn poststed
Vennligst skriv inn poststed
Vennligst skriv inn adresse
Vennligst skriv inn postnummer
Vennligst skriv inn poststed
Vennligst skriv inn adresse
Vennligst skriv inn postnummer
Vennligst skriv inn poststed
Vennligst skriv inn adresse
Vennligst skriv inn postnummer
Vennligst skriv inn poststed
Vennligst skriv inn poststed
Invalid Input
Invalid Input

Donasjon til fagatletikk.no

Vi ønsker å ha en gratis nettside, støtt oss ved å gi en donasjon.

Beløp
 NOK