Elevark

For å løse oppgavene må du skrive svaret ned på et svarark og levere det til læreren din på skolen, her er svararket.

pdfsvarark til elever

pdfSvarark til elever - matematikkdagen

Eller eleven kan bruke nedenstående svar formular og da må de bare skrive inn e-post adressen til læreren for at denne skal få tilsendt svar.
Denne formuler finner elevene ved å velge oppgavene de skal jobbe med i nedfalls menuen til høyre.

Oppgaver